ติดต่อเรา

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี

Bachelor Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4214 ต่อ 14-16

0-5322-1283

bachelor.edu.cmu@gmail.com